GDPR

kontakt - Musklebiten Friskvård Lena Malmros

ANGÅENDE GDPR –NY dataskyddsförordning som skall stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda dina personuppgifter. Samma regler gäller i hela EU. Dataskyddsförordningen ersätter PUL (Person Uppgifts Lagen) Syftet är att skydda fysiska personer mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer INTE att överföras till länder utanför EU/EES (inte utanför Sverige heller)

Muskelbiten-Friskvård (MF) är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter.

MF tar inte in mer uppgifter än vad vi behöver.

MF är ett enmansföretag och behandlar följande Personuppgifter om dig som kund: Namn, personnummer, organisationsnummer, e-mail adress, post adress, telefonnummer och journalföring, vi har även ett kundregister med namn kundnummer adress och telefonnummer för att kunna ta kontakt med dig skicka erbjudanden marknadsföring och för att kunna fakturera etc. se nedan.

Forts…Varför tar vi in dina uppgifter?

För att kunna identifiera och kommunicera med dig och leverera den bästa servicen
För att upprätta och underhålla din journal hos oss, som förvaras i 10 år enligt etiska rådets riktlinjer, KRY-förbunds och försäkringsbolagets rekommendationer och enligt försäkringsavtalslagen
För att administrera din betalning av tjänsterna
För att administrera dina ärenden hos oss
För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift
För att kunna genomföra marknadsföring via e-mail, avslutas efter 1 år efter avslutad kundrelation
För att kunna komma i kontakt med dig och skicka information och erbjudanden via e-mail.

Du är närsomhelst välkommen att meddela oss att du inte längre vill motta marknadsföring genom att skriftligen meddela detta via email: lenamuskelbitenmalmros@gmail.com 

MF åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförande av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter.

Vi använder oss av bokningssystemet bokadirekt.se. Där använder vi oss av ett personuppgiftsbiträdes avtal. Det betyder GDPR kräver att om man delar data med någon annan, till exempel en underleverantör, måste det finnas ett avtal som binder underleverantören till att följa lagens krav. Det är detta som är ett personuppgifts biträdesavtal.

Hos bokadirekt.se behöver du ej skriva in känsliga personuppgifter (t ex vilka besvär du har) när du beställer tid hos oss skriv endast ditt namn, adress och din e-mail adress och mobilnummer.

Via bokningen på bokadirekt.se eller på plats hos mig gör du ett godkännande till samtycke att vi (MF) får ta in dina personuppgifter. GDPR innebär att behandlingen av dina uppgifter bara får ske i samtycke och uppgifterna får inte användas för något annat än vad individen gett sitt samtycke till

”Härmed samtycker jag till att Muskelbiten-Friskvård får spara och lagra mina uppgifter – såsom namn/personnummer /e-postadress/telefonnummer/hälsouppgifter/annat.
Detta för att kunna utföra de tjänster/behandlingar/annat som Muskelbiten-Friskvård erbjuder.”

Du kan närsomhelst återkalla detta samtycke via email.

lenamuskelbitenmalmros@gmail.com 

Vi skriver om din hälsa som är en sk känslig personuppgift. Vi registrerar inte andra känsliga personuppgifter såsom:

Etniskt ursprung, Sexuell läggning, Politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening.

Dina känsliga personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt. Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för ändamålet. Så länge som det ursprungliga ändamålet kvarstår eller ett nytt ändamål har framkommit och en legal grund finns, om ej följer av annan lag exempelvis Bokföringslagen.

Säkerhetsåtgärder

MF har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter, såsom brandvägg, antivirusprogram, trådlöst nätverk med kryptering, datorer med uppdaterade program, säkerhetskopiering, mm.

Vid ett ev dataintrång rapporteras det till Datainspektionen inom 72 tim

Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till: lenamuskelbitenmalmros@gmail.com 

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy får du gärna kontakta oss via

                                                                                                        MAILA MIG

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>